App voor het register

Je kunt tegenwoordig via een app naar je portfolio van het kwaliteitsregister. De app is zowel in Android als IOS beschikbaar. Zoek in de app-store op "kwaliteitsregister V&V". De app is gratis.