VOOR WIE ZIJN DE NIEUWSBRIEVEN

De nieuwsbrief van de afdeling V&VN Transferverpleegkundigen wordt verzonden als er iets te melden valt. Dit kan in sommige jaren oplopen tot wel 20 nieuwsbrieven per jaar. De nieuwsbrief wordt verzonden naar ruim 500 leden. Gezien het feit dat de beroepsgroep uit ongeveer 450 transferverpleegkundigen bestaat gaan we er van uit dat we de gehele beroepsgroep bereiken.
In de nieuwsbrieven vermelden we alle voor de beroepsgroep relevante informatie. Denk hierbij aan wetswijzigingen en de gevolgen hiervan. Regelingen en afspraken die wij maken met bijvoorbeeld het CIZ of VWS. Afdelingszaken zoals ledenvergaderingen en de landelijke dag. Informatie over scholing en kwaliteitsregister en nog veel meer.
We hebben er tot nu toe voor gekozen om ook niet leden de mogelijkheid te geven deze nieuwsbrief te ontvangen omdat wij het belangrijk vinden dat de beroepsgroep als geheel goed geïnformeerd wordt.
Er zijn echter wel kosten aan het maken en versturen van de nieuwsbrieven verbonden. Deze kosten worden tot nu toe door betalende leden en een sponsor opgebracht. Wij hopen dat in de toekomst de gehele beroepsgroep lidmaatschap van de beroepsvereniging gaat zien als onderdeel van het vak transferverpleegkundige zodat we de kosten voor het maken van de nieuwsbrieven op kunnen blijven brengen.

De nieuwsbrieven worden gesponsord door:Maker van point.