Contactpersonen

  • Voorzitter: Helen van Dijk
  • Notulist: bij toerbeurt
  • Contactpersoon GRZ: P. Binnenkamp, Hofpoort Ziekenhuis
  • Contactpersoon MSVT: I. Witteveen/T. de Roij, Meander MC
  • Contactpersoon IKZ: M. van Os, Transferbureau DIGD, UMC Utrecht