Welke zorg valt er onder de Zwv?

Zorg na ziekenhuisopname die vergoed wordt uit de Zvw is GRZ (geriatrische revalidatie zorg), persoonlijke verzorging, verpleging en gespecialiseerde verpleging. 

Er wordt gewerkt aan een uniform transferdossier. verwachting is dat dit zomer 2018 klaar zal zijn. 
Persoonlijke verzorging en verpleging

Vanaf 1 januari 2015 is de persoonlijke verzorging (voor het grootste deel) en verpleging vanuit de AWBZ overgeheveld naar de Zwv. Vergoeding van de zorg vindt plaats op basis van een zorgplan. Dit zorgplan moet worden opgesteld door een verpleegkundige niveau 5. Meeste zorgverzekeraars hebben ervoor gekozen om contracten aan te gaan met thuiszorginstellingen zodat de wijkverpleegkundigen deze zorgplannen op kunnen stellen. Een enkele zorgverzekeraar heeft ook de transferverpleegkundige gemachtigd om een tijdelijk zorgplan voor na opname ziekenhuis te maken.

In 2016 wordt door de V&VN gewerkt aan het opstellen van zorgprofielen op basis waarvan in de toekomst de bekostiging geregeld zal gaan worden. Er zal dan geen onderscheid meer zijn in bekostiging persoonlijke verzorging en verpleging. Of er een aparte bekostiging komt voor technische thuiszorg is nog niet helemaal duidelijk.

Zodra er meer bekend is zal dit via een nieuwsbrief bekend worden gemaakt.

 

 

 

 

 

 

 

Text/HTML