En, hoe was het??

Een impressie van de dag, door Nellie Kolk.

Na het grote succes van de Landelijke Dag Transferverpleegkundigen 2014 was het een grote uitdaging voor het bestuur van de afdeling om dit succes te overtreffen. Maar we kunnen rustig stellen dat dit heel goed gelukt is. De Landelijke Dag was nóg dynamischer en nóg interactiever dan vorig jaar. Dat begon al met de opening van Eef Peelen. Hij schetste de stand van zaken. Dit jaar werd de Transferverpleegkundigen binnen V&VN een zelfstandige afdeling, waarbij de vakinhoudelijke ontwikkeling en belangen van de transfverpleegkundige de spil zijn waar alles om draait. En meteen in het eerste jaar heten wij al een nieuwe beroepsgroep welkom: de Technische Thuiszorg Verpleegkundigen zijn aangesloten bij onze afdeling. Eef schetste de uitdagingen waar de transferverpleegkundigen voor staan en informeerde ons over de wijze waarop V&VN transferverpleegkundigen deze behartigt. We zitten aan allerlei landelijke overlegtafels, zoals bij voorbeeld met het Ministerie van VWS, met Zorgverzekeraars Nederland en met de Inspectie Gezondheidszorg Dit was ook duidelijk te zien in de sprekers die het woord voerden: Ellen Zijp, van de IGZ, Lisette Bruins van VWS, Vera Bergkamp, Tweedekamerlid D'66 en Gertjan Schuinder van Zorgverzekeraar de Friesland, bleken uitstekend geïnformeerd over de problemen waar de transferverpleegkundigen voor gesteld worden en gingen een open en levendige dialoog aan met de mensen uit de zaal. Suggesties en vragen vanuit de aanwezigen werden opgeschreven en meegenomen en er werd ook volop getwitterd. Uit alles bleek grote betrokkenheid, enthousiasme en de wil om tot oplossingsrichtingen te komen. De sprekers kregen een volle agenda mee naar huis.