Doelen

-Maken van een Expertise Gebied.

-Uniformiteit van teams zodat samenwerkingspartners weten waar ze aan toe zijn.

-Netwerken en contacten leggen met partijen zoals de IGZ en Zorgverzekeraars.

-Landelijke protocollen en richtlijnen ontwikkelen

-Samenwerking met Transferverpleegkundigen intensiveren.

-Deskundigheidsgebied in het kwaliteitsregister.

-Profileren van de technische thuiszorg verpleegkundige zodat onderscheid met andere verpleegkundigen in de thuiszorg duidelijker wordt.

-