Stand van zaken

In de 4 jaar van haar bestaan heeft de vakgroep een Expertisegebied geschreven, een opleiding opgezet, aan meerdere kwaliteitsstandaarden meegewerkt, netwerken opgebouwd en wordt dit jaar het derde symposium georganiseerd. 

Doelen

-Uniformiteit van teams zodat samenwerkingspartners weten waar ze aan toe zijn.

-Netwerken en contacten leggen met partijen zoals de IGZ en Zorgverzekeraars.

-Landelijke protocollen en richtlijnen ontwikkelen

-Samenwerking met Transferverpleegkundigen intensiveren.

-Deskundigheidsgebied in het kwaliteitsregister.

-Profileren van de technische thuiszorg verpleegkundige zodat onderscheid met andere verpleegkundigen in de thuiszorg duidelijker wordt.